Maatschappelijk Betrokken

Het bureau voelt zich sterk betrokken bij de samenleving. Samenleven betekent ‘samen doen’. Daarbij hoort een oprechte nieuwsgierigheid naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen, maar ook het voelen van een verantwoordelijkheid naar elkaar en de wereld om ons heen. Samen kan er zoveel meer. Als ruimtelijk ontwerper ben je in de positie om, letterlijk, ruimte te geven aan ontwikkelingen en te denken in oplossingen. Vanuit deze visie is Paul Henkemans betrokken bij diverse organisaties:

SBE – Stichting Beter Eindhoven (voorzitter)
SBE zet zich in voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven. Juist daardoor kunnen stad en regio succesvolle oplossingen vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de sterke economische groei. De gemeentelijke organisatie en de politiek kunnen dat voor elkaar krijgen mits…… burgers en ondernemers  bijtijds worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen en het maken van keuzes. Dat voorkomt onnodige weerstand en er ontstaat een breder draagvlak. De praktijk wijst uit dat echte betrokkenheid vaak tot inhoudelijk betere, creatievere en duurzamere oplossingen leidt. (Facebook)

Platform Economie & Ruimte (ambassadeur duurzaamheid)
E&R ondersteunt opdrachtgevers, projectleiders duurzaamheid, ontwerpers en inkopers bij het vinden van zinvolle, innovatieve duurzame oplossingen voor hun projecten, wat resulteert in een verbeterd financieel en duurzaam resultaat. 

VVD - Thematisch Netwerk Mobiliteit & Leefomgeving (deelnemer) Iedereen wil in een goede leefomgeving wonen, werken en andere dingen doen. Daarbij is de kwaliteit van de mobiliteit een zeer bepalende factor in het welzijnsgevoel. Mobiliteit kent 2 vormen: digitaal en fysiek.  Beiden zijn essentieel voor je eigen leven en voor onze samenleving als geheel. Ze kunnen samengevoegd worden met het begrip: VERBONDENHEID.        De vrijheid hebben om bewust keuzes te kunnen maken in de manier waarop je verbonden wilt en kan zijn, is bepalend voor een democratische samenleving.                                                                                                        Mensen hebben vaak onvoldoende vervoersalternatieven naast het gebruik van de auto. Door politiek heldere keuzes te maken en daarbij hoogkwalitatief openbaar vervoer centraal te stellen, krijgen we veel betere controle over onze verkeersbewegingen. Met als héél grote winst dat er ook veel meer ruimte ontstaat voor natuur, wonen, werken en recreëren.

Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael (bestuurslid)
SMPH zet zich in voor een maatschappelijk verantwoorde herontwikkeling van het landgoed (voormalig grootseminarie) Haarendael, dat behoort tot het belangrijkste erfgoed van Brabant. Het landgoed heeft altijd een belangrijke maatschappelijke functie vervuld en met de juiste benadering kan het dat ook in de toekomst weer krijgen. Uiteraard moet dat gebeuren met een verantwoorde financiële onderbouwing,  maar maatschappelijke winst moet zeker ook één van de primaire uitgangspunten zijn. Vanuit deze benadering wordt samengewerkt met de ontwikkelaar en andere betrokkenen.

Henry van Abbestichting (deelnemer)                                                   Eindhoven is een oudere stad dan bijvoorbeeld Amsterdam, of  Den Bosch alleen zie je dat er niet vanaf. Door de eneorme industriele groei vanaf eind 19e eeuw zijn veel historisch belangrijke kenmerken verloren gegaan. Desalnietemin is er nog genoeg om zorgvuldig mee om te gaan. De Henry van Abbestichting is daarvoor actief op vele fronten. 

Contact

Paul Henkemans
Architectuur & Ruimtelijk Advies
Hoogstraat 150
5615 PV Eindhoven
+31610512585

info@paulhenkemans.nl