Keuringen  & Onderhoudsadvies

Als bureau verrichten wij ook bouwtechnische keuringen van woningen en zakelijk vastgoed. Daarbij kan het gaan om aankoopkeuringen, verkoopkeuringen, schade inspecties en/of onderhouds-rapporten. Met een goede keuring weet je waar je aan toe bent.

Voor ons is iedere keuring maatwerk. Bij het keuren onderscheiden wij ons o.a. door een zelf-ontwikkeld keuringsformat met veel en duidelijke foto’s. Daarnaast worden bij keuringen ook meteen de specifieke wensen en vragen van de opdrachtgever meegenomen. Daarbij horen ook mogelijkheden tot verbetering en bijbehorende kostenindicatie. Iedere keuring wordt standaard ook vanuit gebruikersperspectief benaderd, waardoor er ruimte is voor advies dat meer dan enkel bouwtechnisch is. 

Er zijn een aantal mogelijkheden:

  1. Meeloopscan: Hierbij loopt de opdrachtgever mee met de keurder. Deze wijst de opdrachtgever op aandachtspunten c.q. onvolkomenheden waarvan wel foto’s gemaakt worden, maar géén apart rapport.
  2. Basiskeuring: Uitgebreide inspectie (bij voorkeur in aanwezigheid van opdrachtgever) gevolgd door een ook voor leken begrijpelijk digitaal keuringsrapport met aanbevelingen en kostenindicaties.
  3. Verbeteringsrapport: In feite een basiskeuring met een verbeteringsadvies waarin ook een uitgebreide kostencalculatie is opgenomen.
  4. Schade e.d. : In geval van schades (o.a. scheuren, lekkages ), maar ook bij overlast inspecties/advisering (geluid, geur, vocht e.d.) kan er een specifiek expertise-rapport worden opgesteld t.b.v. bijvoorbeeld verzekering en/of herstel-verbetering. 
Contact

Paul Henkemans
Architectuur & Ruimtelijk Advies
Hoogstraat 150
5615 PV Eindhoven
+31610512585

info@paulhenkemans.nl