Architectuur & Bouwadvies

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Dat gaat verder dan zijn/haar wensen, want het kan vaak nog beter! Om tot een optimaal en budgettair verantwoord project te komen vormen we al in een vroeg stadium een ontwerpteam waarin de opdrachtgever, architect, constructeur, installatieadviseur en uitvoerders (aannemers) samenwerken. Dat bespaart tijd en geld.
Uiteraard wordt vanaf het begin ook de nieuwe omgevingswet meegenomen zodat de ontwerpen meteen aansluiten bij lokaal beleid en daar optimaal de kansen van benutten.

Bij onze ontwerpen hebben wij drie belangrijke uitgangspunten die allemaal bijdragen aan een optimaal eindresultaat:
 
Wonen voor iedereen
De woningmarkt biedt momenteel veel uitdagingen, zeker voor specifieke groepen als jongeren en ouderen. Met de juiste aanpak is er echter veel meer mogelijk dan men denkt. Iedere vraag heeft een eigen antwoord. Soms is dat nieuwbouw, renovatie, een aanbouw, verbouwing of splitsing. In andere gevallen zijn vernieuwende samenlevingsvormen de oplossing. Denk daarbij aan zorgwoningen, hofjes of tiny houses. Samen met u zoeken we graag naar de juiste oplossing voor uw situatie.

Respect voor gebouw en omgeving
Ieder gebouw en iedere omgeving heeft een eigen karakter en historie. Door daar optimaal gebruik van te maken worden ontwerpen beter en tijdloos. Daarmee wordt de aantrekkelijkheid vergroot en extra waarde toegevoegd.

Duurzaam (en) functioneel
Voor ons gaat duurzaamheid over meer dan isolatie en verantwoord materiaal gebruik. Een goed ontwerp houdt rekening met ons (veranderende) klimaat. Door nu de juiste maatregelen te nemen worden problemen in de toekomst voorkomen. Daarnaast moet iedere woning duurzaam functioneel zijn. Daarbij valt te denken aan levensloopbestendigheid maar ook aan multifunctionaliteit. Zo heeft de corona-tijd laten zien dat er een toenemende behoefte is aan de combinatie wonen-werken. Dat vraagt om specifieke oplossingen.

Wij hebben veel ervaring met duurzaamheidsvraagstukken en kunnen de doelmatigheid van verduurzamingskeuzes helder in beeld brengen via de Milieu Prestatie Gebouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van de GPR-Gebouw rekenmethodiek van M/E Adviseurs.

REGIO SPECIFIEKE ARCHITECTUUR

Het zodanig vormgeven van gebouwen dat deze in harmonie zijn met de directe (regionale) omgeving

SENIOREN (HER-)HUISVESTING

Het vanzelf maken dat ouderen kunnen blijven wonen binnen zo mogelijk de huidige woning, of anders binnen de vertrouwde  omgeving.

DUURZAAM BOUWEN

Het zodanig ontwerpen, realiseren en gebruiken van gebouwen dat het milieu zo minimaal mogelijk wordt belast.

Contact

Paul Henkemans
Architectuur & Ruimtelijk Advies
Hoogstraat 150
5615 PV Eindhoven
+31610512585

info@paulhenkemans.nl