Paul Henkemans Architectuur en Ruimtelijk Advies

Als onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau zijn wij actief in de regio Den Haag en Eindhoven, maar ook elders in Nederland. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij met passie naar duurzame oplossingen voor ruimtelijk vraagstukken. 

Dat kan via architectuur/bouwkunde en via stedenbouw: de twee hoofdtakken van het bureau. Daarbij is "out-of-the-box" denken de standaard werkwijze en gebaseerd op ervaring van vele decennia. Het bureau heeft meerdere specialismen, die u hieronder kort toegelicht vindt.

03

               Architectuur & Bouwadvies

Architectuur & Bouwadvies houdt zich sinds 1999 primair bezig met kleinschalige projecten in de woningbouw, horeca en bedrijfshuisvesting. De werkzaamheden lopen vanaf eenmalig advies tot en met turn-key projecten.

Voor grotere projecten wordt er samengewerkt met enkele andere bureaus 'van naam en faam', die elk een eigen karakter hebben. Dit levert interessant méérwaarde op voor alle betrokkenen: de opdrachtgever, de ontwerpers en de uitvoerenden.

Funderingsonderzoek

Keuringen & Onderhoud

Keuringen is de jongste loot van de bouwkundige stam en gespecialiseerd in bouwtechnisch onderzoek en advisering bij aankoop en verkoop van woningen en ander onroerend goed.

Met uitgebreide en duidelijke rapporten geeft het bureau een goede onderbouwing voor aan- en verkoopbeslissingen. Daarbij blijkt de advisering inzake verbeteringen en verduurzaming zeer gewaardeerd te worden. Het bureau onderscheidt zich juist daarin.   Ook (meerjarig) onderhoud kan via deze rapporten inzichtelijk worden gemaakt.

Stedelijke ontwikkeling & Bedrijfshuisvesting

Ruimtelijk Advies

Ruimtelijke ordening, Stedenbouw & Gebiedsontwikkeling is sinds 2016 de andere hoofdtak van het bureau en is voortgekomen uit een zeer lange staat van dienst bij diverse gemeenten inzake duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw.

Gebouwen bepalen in sterke mate hun leefomgeving, maar het omgekeerde is ook waar. Visies op wonen, werken, leren en recreëren moeten gebaseerd zijn op een alles omvattende benadering: het ene is afhankelijk van het andere.

Met een eigen benadering wordt ook hier voor grotere projecten graag samengewerkt met andere bureaus. De praktijk wijst uit dat de uitkomsten van zulke samenwerking sneller en diepgaander zijn. In creative processen wordt 1 + 1 zelfs 3!

Maatschappelijk Betrokken

DSC01518

Maatschappelijke betrokkenheid is een grote drijfveer. De samenleving verandert steeds sneller. Allerlei nieuwe ontwikkelingen geven een onrustig beeld doordat hun samenhang onduidelijk is. Oude waarden lijken niet bestendig te zijn voor de realiteit van vandaag en zeker niet voor de toekomst.Voor mijzelf is dit gegeven echter just dé uitdaging om actief mee te doen in grotere maatschappelijk samenwerkingsverbangen. Daaarmee kan je jezelf als persoon verrijken en anderen helpen met kennis en ervaring.

SAMENWERKEN: LEUK EN INSPIREREND!

Contact

Paul Henkemans
Architectuur & Ruimtelijk Advies
Hoogstraat 150
5615 PV Eindhoven
+31610512585

info@paulhenkemans.nl